Dyrektor

Liczba odwiedzających: 3219

Dyrektor: Katarzyna Dłuska

Dyrektor przyjmuje interesantów we wtorki od godziny 13.00 do 15.00.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem:
tel.: 22/ 724 15 70 lub 22/ 734 43 10