Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Liczba odwiedzających: 2313

ePUAP umożliwia interesantom adresowanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim dokumentacji urzędowej, m.in. podań, wniosków oraz każdej innej dokumentacji, która jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Osoby zainteresowane korzystaniem z usług drogą elektroniczną, prowadzonych za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi teleinformatycznych, w celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi tego sposobu komunikowania i załatwiania spraw urzędowych, zapraszamy na stronę

https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap 

Adresy skrytki podawczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim to:

/pcpr-grodzisk/skrytka 

/pcpr-grodzisk/SkrytkaESP